DBS BANK -USDCAD-ын уналт 1.20000 орчимд тогтворжоод байгаа билээ. Ингэснээр 1.2250 орчимд байх өдрийн 50МА улаан дундажийг шалгах боломжтой байна. Канадын төв банк мягмар гарагт хийсэн уулзалтаар бонд худалдан...