ING: Канадын төв банк энэ лхагва гарагт бодлоогын хүүгээ нэмэгдүүлбэл USDCAD унаж 1.2400-1.2450 оричмд байгаа дэмжих бүсийг шалгах боломжтой байна. Энэ удаа бодлогын хүүш 0.25% нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байгаа...
Scotia: Канадын төв банк ирэх жилийн 2-р хагас гэхэд бодлогын хүүг 100 пунктээр буюу 1.00% нэмэгдүүлнэ гэж бид таамаглаж байна. 2023 онд дахин 100 пунктээр нэмэгдүүлнэ гэж байх. Энэ...
Канадын төв банк: Бид бодлогын хүүг ямар нэг байдлаар өөрчлөхгүй. QE бодлогыг долоо хоног бүр 2тэрбум канад долар мөн хэвээр үлдээж байна. Ханган нийлүүлэлт доголдож вирусын тархалт зогсохгүй байгаа...
Bank of Canada: Канадын төв банк өнөөдөр 22:00 цагаас мэдэгдэл хийнэ. Уг мэдэгдлээр бодлогын хүүг 0.25% орчимд хэвээр байлгах болон долоо хоног тутамд хийх бонд худалдан авалтын хэмжээг 2...
Morgan Stanley: Бид канад долларыг цаашид сулрах байх гэсэн таамагтай байна. Гэхдээ USDCAD хувьд бол тогтвортой байж болно. Ам.долларт нөлөөлж байгаа эерэг хүчин зүйл болон Канадын төв банкны явуулж...
DBS BANK -USDCAD-ын уналт 1.20000 орчимд тогтворжоод байгаа билээ. Ингэснээр 1.2250 орчимд байх өдрийн 50МА улаан дундажийг шалгах боломжтой байна. Канадын төв банк мягмар гарагт хийсэн уулзалтаар бонд худалдан...