NOMURA: Хятад улс зах зээлд юань нийлүүлэх, арилжааны банкуудын зээлийн хүүг бууруулах зэргээр эдийн засгаа дэмжих алхам хийхэд бэлдэж байна. Энэ нь юанийн цаашдын чангарлыг зогсоох, Хятадын төв банкны...
Хятадын төв банкнаас өнөөдөр ханшийн хөдөлгөөнийг илүү хатуу хяналттай байлгана гэж мэдэгдлээ. Өдөр бүр Хятадын төв банкнаас ханшийн залруулга хийдэг билээ. Долоо хоногийн зураг дээр даймонд хэлбэр үүсгэсэн байдалтайгаар...
Хятадын төв банк эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор арилжааны банкны заавал байлгах хөрөнгийн доод хэмжээг бууруулж магадгүй байна. Мөн орон нутгийн захиаргаа бие даасан бонд гаргахыг зөвшөөрч магадгүй. Өнөөдөр гарсан Хятадын...