АНУ-ын Сангийн яамны бонд өгөөж өсөж ам.долларын эрэлт нэмэгдсэн нь USDJPY өсөхөд тодорхой нөлөө үзүүлсэн бололтой. Инфляци өсөж магадгүй гэсэн таамаг нь хөрөнгө оруулагчдыг инфляциас сэргийлэх алхам хийхэд хүргэсэн...
Японы Ерөнхий Сайд Сүга огцрох мэдэгдэл хийлээ. Мэдэгдэл хийсэнтэй холбоотойгоор NIKKEI225 индекс хүчтэй хамгаалах бүсийг сэтлэн гарсан бол USDJPY 30 орчим пипийн савалгаа үзүүлсэн байна. Тэрээр 9-р сарын 30...
MUFG: Энэ долоо хоногт эдийн засгийн олон мэдээ гарахаас АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн мэдээ тэргүүлэх ач холбогдолтой байна. Тэд ам.долларыг чангаруулах алхам хийх магадлал нь өсөөд байга. Мөн АНУ-ын...