Японы төв банкны ерөнхийлөгч Күрода өнөөдөр үг хэллээ. Түүнийг энэ онд ямар бодлого баримтлахыг зах зээл анхааралтай ажиглаж байлаа. Гэвч Күрода иенийг чангаруулах талаар ямар нэг зүйл хэлээгүй нь...
NOMURA 2022 оны хувьд USDJPY-д эрсдэлтэй байж болох гол хүчин зүйл нь АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлсний дараа USDJPY унах байдал ажиглагддаг явдал юм. Мөн иенийн эрэлт...
Barclays: Бидний тооцоолж байгаагаар ирэх улирлуудад японы иен нилээд дарамт доор байх болно гэж бодож байна. Японы төв банкны мөнгөний бодлого бага зэргийн хоцрогдолтой, инфляци өсөх нөхцөл бүрдэхгүй байна....
Японы шинэ Ерөнхий Сайд Фүмио Кишидагийн танхимын гишүүн Козо Ямамото: Сул иен манай улсын эдийн засаг өр өгөөжтэй байж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Засгийн газар хамгийн багадаа 32-33 их наяд...
Японы төв банкны удирдах гишүүдийн нэг Ногүчи: Бидний дэвшүүлсэн инфляцийн 2% зорилгыг биелүүлэхд таамаглаж байснаас их хугацаа зарцуулах бололтой. гэхдээ зорилтдоо хүрэх боломжтой гэж үзсэн хэвээр байгаа. Санхүүгийн болон...
АНУ-ын Сангийн яамны бонд өгөөж өсөж ам.долларын эрэлт нэмэгдсэн нь USDJPY өсөхөд тодорхой нөлөө үзүүлсэн бололтой. Инфляци өсөж магадгүй гэсэн таамаг нь хөрөнгө оруулагчдыг инфляциас сэргийлэх алхам хийхэд хүргэсэн...
Японы Ерөнхий Сайд Сүга огцрох мэдэгдэл хийлээ. Мэдэгдэл хийсэнтэй холбоотойгоор NIKKEI225 индекс хүчтэй хамгаалах бүсийг сэтлэн гарсан бол USDJPY 30 орчим пипийн савалгаа үзүүлсэн байна. Тэрээр 9-р сарын 30...