JP MORGAN: 2022 он бол АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн хувьд “buy every dip” буюу унах бүрт нь худалдан авалт хийж байх сайхан боломж гарч ирнэ гэж найдаж байна. Эрсдэлтэй...
Credit Suisse S&p 500 нь өнгөрсөн долоо хоногийн баасан гарагт 4238 түвшин болох эсэргүүцлийн шугамыг давж хаагдсан. Богино хугацааны өсөлт гарах боломжтой ба дараагийн амралтын цэг 4350 орчимд байх болно. ” Аль хэдийн (range) хөдөлгөөн дээшээ задарсан ба арилжааны хэмжээ(volume), тархалтаас...