Холбооны нөөцийн сан лхагва гаригт болох хурлаараа хүүгээ 0.5%-иар өсгөх нь аль хэдийн тодорхой болсон тул хөрөнгө оруулагчид инфляцийн өсөлттэй тэмцэх дараагийн алхмынх нь талаар нэмэлт мэдээлэл хүлээж байна. Хөдөлмөрийн зах зээл нь ХНС-ийн шийдвэр гаргалтын чухал хэсэг бөгөөд баасан...
Бодлого боловсруулагчид сүүлийн 40 жилийн дээд түвшинд хүрээд байгаа инфляци болон Украины дайнаас үүдэлтэй эдийн засгийн тодорхойгүй байдал хоёрын нөлөөг тэнцвэржүүлэхийг хичээж байгаа ба Холбооны нөөцийн сан энэ лхагва...
ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГИЙН ОНЦЛОХ 5 ЗҮЙЛ 1.       ХНС-ын хурал ХНС энэ оны сүүлийн хурлаа энэ лхагва гарагт хийх бөгөөд тэд одоогийн явж байгаа сард 120 тэрбум долларын бонд худалдан авах хөтөлбөрийг бууруулах...
Omicron коронавирусын хувилбарын эргэн тойронд өрнөж буй үйл явдлууд ирэх долоо хоногийн зах зээлд нөлөөлөх гол хүчин зүйл байхаар байна мөн ХНС-ын гаргах шийдвэр болон баасан гарагийн инфляцын мэдээлэл...