Европын төв банкны тэргүүн Лагарде:

-Бид 2022 оны 3-р улирал гэхэд хасах хүүгийн бодлогоос татгалзах болно. Ингэснээр 7-р сард бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Хэрв инфляци 2% орчимд тогтворжих шаардлагатай байна. Бид дунд хугацаанд энэ зорилтод хүрнэ гэж итгэж байна. Бид ямар ч байсан нэг алхам хийх шаардлагатай байна гэжээ.

Түүнийг үг хэлсний дараа евро бага зэрэг сэргэсэн байна.