MORGAN STANLEY:

Ойрын хугацаанд канад долларч чангарах магадлал нэмэгдэж байна. 10-р сарын ажлын байрны мэдээг харахад тус улсын эдийн засаг сэргэж байна. Энэ чигээрээ байвал тус улс ковидын өмнөх ххэмжээндээ тун удахгүй хүрч очих боломжтой байна. Мөн газрын тосны ханшийн өсөлт болон бондын өгөөжийн зөрүү зэрэг нь канад долларын чангарлыг дэмжиж байгаа нь EURCAD 1,3500 хүртэл унах боломжийг нэмэгдүүлж байна гэжээ.