MUFG:

Бид EURCAD хослолыг цаашид сулрах магадлал нэмэгдэж байна гэж үзэж байна. Канадын төв банк болон Европын төв банкны бодлогын зөрүү ханшид тодорхой нөлөө үзүүлэх байх. Хэдийгээр Канадын төв банк бодлогын хүүгээ өсгөөгүй ч 3-р сард болох уулзалтаар бодлогын хүүгээ өсгөх тодорхой сэжим өгсөн. Ковидын эцсийн давалгаа 3-р сар гэхэд намжина гэж тооцоолж байгаа ба Европын Холбоо ойрын хугацаанд бодлогын хүүг өсгөхөөргүй байна. Тиймээс уналт явбал 1.3500 хүрэх боломжтой ба өсөлт гарсан тохиолдолд сарын 50МА хамгаалж буй 1.5000 бүсийг шалгах боломжтой юм гэжээ.