Societe Generale:

Энэ жил бид Европын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэнэ гэж бодохгүй байна. Гэхдээ болзошгүй нөхцөл байдал болон бусад нөхцөлөөс шалтгаалж еврогийн эрэлт фунтын эсрэг өсөх магадлалтай юм. Их Британийн 11-р сарын дата сайн гарсны хэрээр үр нөлөөтэй байж улс төрийн орчинд үүссэн асуудал намжвал үнэндээ хэт өндөр ханштай байгаа фунт сулрах учиртай гэжээ.

Сарын зураг дээр EURGBP хүчтэй дэмжих (support) бүсэд ойртон ирсэн байна.

Société Générale : actualités et informations clés - Challenges