SOCGEN:

Бид Евро өөрийгөө сайн хамгаалж байгаа ч ам.долларын чангарлаас шалтгаалж еврог худалдан авах сонирхол буурсан байна. Ингэснээр еврогийн хүч суларч нөгөө талд фунт байр сууриа хадгалах буюу үл ялиг чангарах нөхцөлтэй байгаа нь EURGBP 0.8000 хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлж байгаа юм. EURGBP нь 0.8500 орчимд байсан хүчтэй дэмжих бүсийг сэтлэн гарсан байдалтай байгаа нь уналт үргэлжлэх боломжтой илтгэж байна. Эндээс өсөлт гарвал 0.8500 орчимд байх өмнөх хүчтэй бүсийг шалгах буюу 0.8670 орчимд байх өмнөх оройг шалгах боломжтой юм.