DANSKE:

Японы Ерөнхий сайд үүрэгт ажлаа өгч байгаатай холбоотойгоор EURJPY уналт үүсгэх магадлал нэмэгдэж байна. Шинэ Ерөнхий сайд хэн боловч санхүүгийн бодлогыг өргөн хүрээнд нэмэгдүүлж ажиллах нь гарцаагүй. Нөгөө талаар дэлхий аж үлйдвэрийн салбар учирч байгаа эрсдэл EURJPY сөргөөр нөлөөлж улмаар 121.00 хүртэл унагах боломжтой юм гэжээ.

Сарын зураг дээр дээрээс орж ирсэн уналтын трендийн шугамыг шалгасан, 200МА ногоон дундажийг сэтэлсэн байдалтай байна. Эндээс өсөлт гарсан тохиолдолд трендийн шугамыг 134.00 доод ханшинд шалгах боломжтой юм.

Danske Bank Research (@Danske_Research) | Twitter