ING:

EURJPY-ийн өөрийн онцлог нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг дагах магадлалтай байдаг. Энэ жилийн хувьд түүхий эдийн өсөлт Азийн зах зээлд сорилт авчирч байна. Азийн улс орнууд экспортоо дэмжих зорилгоор сул валюттай байх боломжийг эрэлхийлж байна. Гэхдээ Азийн улс орнуудаас Хятад улс тогтвортой юанийг хүсэж байгаа. Харин Японы хувьд тогтвортой иенийг хүсэж байгаа эсэх нь тодорхойгүй юм. Тиймээс EURJPY-ийн өсөлт үүсэх магадлал нэмэгдэж байгаа юм. Ойрын хугацаанд дэлхийн эдийн засагт вирусын дельта хувилбар заналхийлсээр байгаа билээ.

Өдрийн зураг дээр 129.00 орчимд ёроолын бэхжилт хийсний дараа дээрээс орж ирсэн трендийн шугамыг шалгасан байдалтай байна.