Radobank

-Шведийн төв банк мөнгөний зөөлөн бодлогоо чангаруулахыг төдийлөн яарахгүй байна. Инфляци доогуур хэвээр байгаа нь сул байлгах үндсэн нөхцөл болж байна. Гэхдээ 6-р сарын 10 уулзалтаар Европын төв банк еврог чангаруулах оролдлого хийвэл өсөлт үзүүлэх эрсдэл байгаа ч энэ зундаа EURSEK 10.0000 орчимд бэхжилт хийх төлөвтэй байна. Шведийн төв банкны дараагийн уулзалт нь 7-р сарын 1 өдөр болох ба энэ уулзалтаар бонд худалдан авах шийдвэрээ хэвээр үлдээх магадлалтай юм гэжээ.