Gоldman Sachs:

Энэ жилийн хувьд евро уналттай байх болно. Бондын өгөөжийн зөрүү, Евро бүсийн улсуудын эдийн засгийн өсөлтийн таамгийг бууруулсан зэрэг шалтгаанаар оны эцэс гэхэд EURUSD 1.1400 орчимд бууж ирнэ гэжээ

Долоо хоногийн зураг дээр 1.1700 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийг сэтэлсний дараа 200МА ногоон дундажийг сэтлэх оролдлого хийж байна.