АНУ-ын жижиглэнгийн худалдааны мэдээ -0.7% гарна гэж таамаглаж байсан ч +0.7% гарсан байна. Гол нэрийн барааны жижиглэнгийн худалдааны мэдээ -0.1% гарна гэж таамаглаж байсан ч +1.8% гарсан байна. Ингэснээр зах зээлд ам.доллар чангарчээ. Жижиглэнгийн худалдааны өсөлтийн голыг онлайн худалдаа, хүнс тавилга эзэлсэн байна.

Ингэснээр EURUSD 1.1770 орчимд байгаа дэмжих бүсийг сэтлэг гарч доороос нь шалгах байдалтай болжээ.