АНУ-ын инфляцийн мэдээ 20:30 цагаас гарсан байна. 0.4% гарна гэж таамаглаж байсан ч 0.3% гарсан байна. Гол нэрийн барааны инфляци 0.1% гарсан нь 2-р сараас хойшхи хамгийн бага үзүүлэлт болж байна. Мэдээ гарсны дараа ам.доллар бага зэрэг суларч EURUSD 30 орчим пип өссөн байна.

Н4 цагийн зураг дээр 50МА улаан дундажийг сэтлэх оролдлого хийж байна. Доошоо орж ирсэн уналтын трендийн дээд ирмэгийг сэтэлсэн байдалтай байна.