Reuters:

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан 2022 оны эхнээс мөнгөний бодлогыг чангаруулах алхам хийнэ. АНУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2021 онд 6.5%, 2022 онд 4.1% байна гэсэн нь өмнөх таамгаас ахиулсан дүн юм. 2022 оны эхний улиралд сар тутамд худалдан авч байгаа бондын хэмжээг бууруулснаар чангаруулах бодлогоо эхлүүлэх болно.

WESTPAC:

EURUSD ханш 1.2200 дээш гарвал Европын төв банкны хувьд таатай санагдахгүй юм. Байж болох савалгааг 1.1700-1.2200 гэж байгаа ч дээд ирмэгт нь тун ойрхон байгаа юм.