MUFG:

Евро ойрын хугацаанд уналтаа хадгалсан хэвээр байна. Францын сонгуульд Макрон ялсан, Украйн-ОХУ дайн дараагийн “шатанд” орсон зэрэг нь еврод тодорхой хэмжээний эерэг нөлөө үзүүлэхгүй байна. Хөрөнгө оруулагчдын суурь үзэл бодлыг эргүүлэх хангалттай хүчин зүйл бүрдэхгүй байгаагаас евро ойрын хугацаанд уналтаа хадгалж EURUSD 1.0600 хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлж байна. Хэрэв өсөлт гарвал 1.0800-1.0850 орчимд байх бүсийг шалгах боломжтой гэжээ.