TD BANK:

Европын төв банк өчигдөр хийсэн мэдэгдэл бидний таамаглаж байсны дагуу боллоо. Тэд еврод хэт эерэг нөлөөтэй мэдээлэл зах зээлд өгөхөөс зайлсхийж байна. Гэхдээ мөн хэт уналт үүсгэхгүй байхыг хүсэж байгаа. Тиймээс ойрын хугацаанд 1.1700-1.2000 орчимд хөндлөн тренд үүсгэнэ гэж найдж байна. Мөн энэ сард болох Германы сонгуулийн өмнө евро бага зэрэг сэргэж болох юм гэжээ.

Toronto-area bank manager charged after TD Bank defrauded of close to $1M:  police - Toronto | Globalnews.ca