Societe Generale:

Ойрын хугацааны хүчтэй хамгаалах (resistance) бүсээр бид 1.1380-ийг нэрлэж байна. Дэмжих (support) бүсээр 1.1230 ойрын хугацаанд хүчтэй байна гэж таамаглаж байна. Энэ баасан гарагт АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээгээр 426К гарна гэж таамаглаж байгаа ч түүнээс илүү гарах магадлалтай байгаа билээ. Мөн цагийн цалин хөлс 0.4% болж өснө гэж таамаглаж байна. Ажилгүйдэл 4.1% болж буурахаар байна. Энэ бүгдээс харахад ам.долларт таатай долоо хоног болж магадгүй. Тэгвэл дэмжих бүсэд ихээхэн дарамт ирж магадгүй байна гэжээ.

Société Générale : actualités et informations clés - Challenges