АНУ-ын жижиглэнгийн худалдааны мэдээ сайн гарснаар ам.доллар чангарах нөхцөл болж өглөө. Гэвч EURUSD 6 өдөр дараалж унан 1.1263 хүрээд байна. Европын төв банкны Rehn хэлэхдээ тус бүс нутгийн инфляци ирэх жилээс суларч эхэлнэ гэжээ.