CRETID SUISSE:

Бид 2022 оны 2-р улиралд EURUSD-ийн хэлбэлзлийг 1.0750-1.1400 хооронд байна гэж үзэж байна. Гэхдээ 2-р улирлын эцэс гэхэд 1.0800 орчимд байх магадлал өндөр юм. 1.1300-1.1400 орчимд өсөж гарч ирэх нь улирлын чанартай уналт явах нөхцөл болж өгч магадгүй юм гэж plus.efxdata.com сайтад бичжээ.

FED-EVANS:

Энэ жил 7 удаа бодлоны хүүг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийтдээ 2.50% нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ирэх 3 жил дараалж нэмэгдүүлэх бодлого баримталж ажиллах ёстой. 5-р сарын 4 өдөр болох уулзалтаар 0.50% нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Инфляци ийм өндөр байгаа үед 0.50% нэмэгдүүлэх нь том эрсдэл болохгүй. Хамгийн сүүлд гарсан ажилгүйдлийн мэдээг харахад хэт халалт үүсээгүй байна гэж дүгнэлээ гэжээ.

EURUSD сарын зураг дээр 2 орой хэлбэр үүсгэж хоолойн шугамыг шалгасан байдалтай зураг үзүүлжээ