TD BANKING:

АНУ-ын инфляцийн мэдээний дараа ам.доллар бага зэрэг суларч EURUSD 1.1750 орчимд байх хамгаалах цэгийг шалгаад байна. Түүнээс өмнө 1.1700 гэх маш чухал цэгийг шалгаад авсан нь илүү өндөр ач холбогдолтой юм. Тиймээс ойрын хугацаанд 1.1700-1.1750 хооронд хэлбэлзэх боломжтой ч унах магадлал арай илүү нэмэгдснийг онцлох хэрэгтэй гэжээ.

Н1 цагийн зураг дээр 1.1700-1.1750 орчимд хөндлөн тренд үүсгэсэн байдалтай байна.