Goldman Sachs:

Бид зах зээл евробүсийн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд дурамжхан байгааг тооцвол евро бага зэрэг сулрах хандлагатай болоод байна. Өмнө нь 3 сарын дараах ханшийг 1.1600 гэж байсныг 1.1400, зургаан сарын дараах ханшийг 1.1800 гэж байсныг 1.1600 болгон бууруулж байна. Мөн өөр бусад ханшийн таамгийг доор харууллаа гэжээ.

Supreme Court Orders More Proceedings in Goldman Sachs Shareholder Suit -  MEXEM
This via Goldman Sachs, outlooks for G10 currencies against the USD