MUFG:

-Энэ долоо хоногт Европын төв банк хэвлэлийн бага хурал хийж бодлогын цаашдын чиг баримжааг тодорхойлж өгнө. Гэхдээ бодлогын том өөрчлөлт хийнэ гэж бодохгүй байна. Өмнө нь хэрэгжүүлж эхлээд байгаа шинэчилсэн бодлогын үр нөлөөг харуулах сайхан боломж гэж үзэж байна. Хэрэв ингэвэл еврогийн өсөлтийг удаашруулах боломж нэмэгдэж магадгүй юм гэжээ.

Өдрийн зураг дээр EURUSD 1.1900 орчимд байх хүчтэй хамгаалах цэгийг шалгаад ухарсан байдалтай байна. Хэрэв уналт үргэлжилбэл эхний ээлжинд 1.1845 орчимд байх дэмжих бүсийг шалгаж улмаар дээрээс орож ирсэн улаан трендийн шугамыг дагуу явах боломжтой юм