TD Research:

Европын төв банкны өнөөдрийн уулзалтаар бид евро суларч магадгүй гэж тооцож байна. Тэд өмнөх мэдэгдлээс ялгаагүй байр суурь илэрхийлж болох ч арай илүү чангаруулах сонирхолтой байж магадгүй. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд хүлээлтээс доогуур байсны улмаас уналт үүсэх магадлал нэмэгдэх юм. Гэхдээ энэ уналт хол явж чадахгүйг анхаарах хэрэгтэй. Энэ жилийн хувьд EURUSD 1.1800-1.2200 орчимд байна гэж бид тооцож байна гэжээ.