SCOTIA:

Холбооны нөөцийн сан энэ жил бодлоргын хүүгээ 100 пунктээр нэмэгдүүлэх бол Европын Төв банк ердпөө 10 пунктээр (нэмэхгүй ч байж магадгүй) нэмэгдүүлэх юм. Европын төв банк бодлогын хүүгээ энэ оны 10-р сараас нэмж болох юм. Гэхдээ 2023 онд 50 пунктээр нэмэгдүүлж огцом эргэлт хийх боломжтойг мартаж болохгүй. Эдгээр бодлогын зөрүүнэий улмаас EURUSD 1.1000 хүртэл унах магадлалтай болж байна. Эсрэг хөдөлгөөн явбал 1.1700 хүртэл өсөх боломжтой юм гэжээ.

DOJ Settles Criminal Spoofing Charge Against Scotiabank for $60.4 Million;  CFTC Sanctions Bank of Nova Scotia $17 Million for False Statements Re:  Spoofing | John Lothian News