Nomura:

Макро төвшинд харахад EURUSD ерөнхийдөө 1.1000 бүс рүү чиглэж байна. Ердөө цаг хугацааны асуудал гэж үзэж байна. Бодлогын хүүгийн зөрүү энэ уналтыг дэмжинэ. Дэлхийн хэмжээнд гараад байгаа асуудлууд ам.долларын ханшийг өргөж өгч байна. Германы аж үйлдвэрийн шинэ захиалга буурсан, Хятадын эдийн засаг удааширч байгаа зэрэг нь Европын эдийн засаг сулрахад хүргэж байна. Мөн вирусын шинэ хувилбар эдийн засагт тодорхойгүй байдал бий болгож байгаа ба цаашид хөл хорио тогтоохыг ч үгүйсгэх аргагүй юм гэжээ.

Who We Are | NOMURA