CITI BANK:

Европын төв банк чангаруулах бодлого баримталбал EURUSD 1.1700 хүртл өсөх боломж бий. Европын төв банкны Villeroy үг хэлсний дараа зах зээл еврог энэ жил боломжийн өсөлт үзүүлэх магадлалтай гэж дүгнэсэн байна. АНУ-Германы 10 жилийн хугацаанхд бонд өгөөжийн зөрүү нэмэгдэж байгаа нь еврогийн өсөлтийг дэмжиж байна. Тиймээс EURUSD 1.1483-1.1610 бүсэд гарч улмаар 1.1700 хүрэх магадлал нэмэгдэж байна. Уналт явбал 1.12000 гэх хүчтэй цэгийг шалгаж улмаар 1.10000 хүрэх магадлал нэмэгдэх юм гэжээ.

Citi: Bitcoin is an Opportunity for Banks, Not a Threat - CoinDesk