WESTPAC:

АМ.долларын сулрал болон эдийн засгийн хувьд таамаглаж байснаас илүүтэй сэаргэж байгаа Европын зүгээс өмөлт гарах боломж бий. Хэрэв 1.2200 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийн дээр тогтворжиж чадвал 1.2500-1.2550 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгах боломжтой юм. Хэрэв уналт үзүүлбэл 1.1980-1.20000 орчимд байгаа дэмжих бүсийг өдрийн 50МА улаан дундаж болон өдрийн 100Ма цэнхэр дундажийн хамтаар шалгаж магадгүй юм гэжээ.