Европын төв банк:

Евробүсийн эдийн засгийн сэргэлт эрчимжиж байна. Одоогоор инфляци өсөх хандлагатай байгаа ч 2022 оноос эргэж буурах байх. Цар тахлын “барьц” суларч байна. Газрын тосны өсөлт худалдан авах сонирхлыг илт бууруулжээ. Оны эцэс гэхэд эдийн засаг тахлын өмнөх хэмжээнээс илүү гарах төлөвтэй. Хэрэглэгчид илүү итгэлтэй байх юм бол эдийн засаг гялалзсан ажилт үзүүлэхэд бэлэн байна. Эрэлт нийлүүлэлтээс илүү гараад байгаа. Инфляци өндөр хэвээр удаан байж чадахгүй гэж бид итгэж байна. Дунд хугацаанд бидний зорилтот хэмжээнд хүрч очих байх гэжээ.

Үг хэлсний дараа EURUSD 110 орчим пипийн өсөлт үзүүлж 1.1690 орчимд тогтворжсон байна