COMMERZBANK:

EURUSD өсөлт үзүүлж 1.1909 орчимд байх хүчтэй цэгийг шалгаад байгаа билээ. Хэрэв өсөлт үргэлжилбэл өдрийн 200МА ногоон дундажийг 1.2000-1.2015 орчимд байх хамгаалах бүсийн хамтаар шалгах боломжтой. Хэрэв уналт үүсвэл хамгийн ойрын дэмжих бүс нь 1.1820 болон 3-р сарын доод ханш болох 1.1700, 8-р сарын доод ханш болох 1.1664 байх юм гэж Axel Rudolph (Senior FICC Technical Analyst at Commerzbank) хэлсэн байна.