WESTPAC:

Европын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх асуудалд яарахгүй байна. Улмаар мөнгөний сулруулах бодлогоо үргэлжлүүлэх бодолтой байх шиг байна. Сүүлийн үеийн инфляцийн мэдээнээс харахад Европын төв банк хамгийн багадаа 2024 оны хүртэл бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх боломжгүй байна.2024 он хүртэл сулруулах бодлогыг багаар ч болтугай үргэлжлүүлэх байх. Үүний нөлөөгөөр EURUSD 2022оны эцэс гэхэл 1.1550-1.1700 хооронд байх магадлал их байна. 2023 оны эцэс гэхэд 1.1500 орчимд байх магадлалтай байна гэжээ.