5-р сарын хувьд фунтэд бага зэргийн сөрөг нөлөөтэй байга. Тиймээс фунтын хувьд ам.доллар болон канад долларын эсрэг сулрах магадлалтай юм. Их Британийн вакцинжуулалт амжилттай явж байгаа нь эерэг зүйл боловч түүнийн дэмжлэгийг авч бараг дуусаж байгаа юм.Мөн 4-р сарын улирлын чанартай эерэг нөлөө ч суларч байгаа учир ойрын хугацаанд фунт унаж болзошгүй байгаа.
Нөгөө талд Канадын төв банкны бодлогод үндэслэн канад доллар чангарах байх гэсэн таамагтай байна. Тиймээс GBPCAD уналт үзүүлбэл оны эцэс гэхэд 1.6700 хүрч болох юм. Харин өсөлт үзүүлсэн тохиолдолд 1.7700-1.7800 бүсийг шалгаж болох юм гэжээ
Долоо хоногийн зураг дээр 50МА улаан дундажийг сэтэлсэн байдалтай байна.