MUFG:

Бидний тооцож байгаагаар бол GBPCHF байх ёстой хэмжээнээс өндөр байна. Франкын хувьд Их 10 гүрний уулзалтын дараа бага зэрэг чангарах байх гэсэн хүлээлттэй байгаа учир уналт явах магадлал өндөр байна гэж харж байна. Энэ уналт нь 1.19 хүртэл үргэлжилж болох юм. Их Британийн фунтын хувьд ойрын хугацаанд бондын өгөөж болон бодлогын хүүгийн асуудлаар дарамт ихтэй байгаа нь сулрах үндэслэл болж болох юм. Швейцарийн хувьд өндөр инцляцийн эсрэг франкыг чангаруулах арга хэмжээ авч мангадгүй юм. Гэхдээ франк сулавтар байх нь тэдэнд ашигтай гэдгийг тооцох хэрэгтэй.

Өсөлт гарсан тохиолдолд 1.2550 хүртэл өсөх магадлалтай юм гэжээ.