MUFG

Бид фунтыг цаашид өсөлт гарна гэсэн хүлээлтээ хэвээр хадгалж байна. Ам.долларын чангарах асуудал байж болох ч фунтээс илүү еврод нөлөөтэй байх юм. Гэвч фунтын өсөлтөд саад болох зүйл болох вирусын дэгдэлт хүчтэй байсаар байгааг анзаарах хэрэгтэй. 8-р сард болох уулзалтаас эхлэн бодлогын хүүг өсгөх талаар ам нээж магадгүй юм. Гэвч тухайн үед инфляци 2% орчимд байх хэрэгтэй. Мөн хөдөлмөрийн зах зээл асуудалгүй байх ёстой. Ингэвэл 2022 оны эцэс гэхэд бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх боломж 75% болж өсөх юм гэжээ.