Английн төв банк:

Бодлогын хүүг 0.10% хэвээр үлдээлээ. Бонд худалдан авалтыг 875 тэрбум фунт хэвээр үлдээлээ. Корпорацийн бонд худалдан авалтыг 20 тэрбум хэвээр үлдээлээ. Хөдөлмөрийн зах зээл тодорхойгүй байдалтай байна. Инфляци өсөх таамаг түр зуурын байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2021 онд 1.5% байх бололтой гэжээ.

Мэдэгдэл гарсны дараа GBPUSD бага зэрэг унаж 1.3890 хүрсэн байна