JP MORGAN:

Бид өмнө нь Английн төв банкыг бодлогын хүүгээ 2023 оны 1-р улирлаас нааш өсгөх боломжгүй гэж тооцож байсан билээ. Гэхдээ зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж хугацааг наашлуулах боломжтой болж байна. Эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд буурч эдийн засгийн сэргэлт өсөх хандлагатай байгаа нь ихээхэн дэмжлэн болж байна. Тиймээс 2022 оны 4-р улиралд бодлогын хүүг өсгөхөөр наашуулж магадгүй юм гэжээ.