Английн төв банк

Инфляци өсөх нь түр зуурын үзэгдэл байх ёстой. Яагаад түр зуурынх вэ гэдэгт хэд хэдэн шалтгаан бий. Гэхдээ инфляци тооцоолж байснаас илүү өсөлт үзүүлбэл бидэнд арга хэмжээ авах олон хэрэгсэл бий. Инфляцийн өсөлт нь эрэл нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлыг бий болгож байгаа гэжээ.

Уг мэдэгдлийн дараа GBPUSD бага зэрэг унаж 1.3800 доош орж ирсэн байна. Ингэснээр 1.4250 орчимд хүчтэй хамгаалах бүсийг мөргөн ухарч 2 орой хэлбэр үүсгэж хоолойн шугамыг 1.3670 орчимд өдрийн 200МА ногоон дундажийн хамтаар шалгах боломжтой юм. Эндээс өсөлт гарсан тохиолдолд 1.4000 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгаж болно