Английн төв банк Bailey:

Бид хаа нэгтээ ямар нэг хасах хүү хэрэглэх талаар яриа гарч байгаа гэж ойлгож байна. Хасах хүүг зөв хэрэглэх юм бол маш чухал нөлөөтэй. Зах зээл ийм тогтворгүй байх үед мөнгөний сулруулах бодлого л өгөөжөө өгнө. Инфляци шатахуун эрчим хүчний салбараас шалтгаалан түр зуурын өсөлттэй байгаа. Сулруулах бодлого явууллаа гээд бид инфляцийг тийм ч их хөөргөдөхгүй. Фунтын ханшид хэрхэн нөлөөлөхийг бид анхааралтай ажиглаж байх болно гэжээ.

GBPUSD хувьд сарын зураг дээр хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгаад байна.