GBPUSD нь нилээд чухал бүсийн голд орж ирээд байгаа билээ. Ойрын хугацаанд доошоо унавал 1.3800-1.3810 орчимд байх дэмжих бүсийг шалгах боломжтой бол өссөн тохиолдолд 1.3950 хамгаалах бүсийг шалгаж улмаар 1.4000 орчимд байх өмнөх оройг шалгаж болно. Их Британийн вакцинжуулалт илүү хурдтай байгаа нь фунтэд илүү дэмжлэг болж байгаа ч гол түншийн нэг Европын бүс нутагт байдал тийм ч сайнгүй байгаа билээ гэжээ.