MUFG:

Бид ойрын хугацаанд фунтэд эерэг нөхцөл байдал үүснэ гэж үзэж байна. Гол эрсдэл нь хөл хорионы дараах сэргэлт удаашрах асуудал юм. Ойр ойрхон гарч байгаа эдийн засгийн мэдээнээс харахад эдийн засгийн хүчтэй өсөлт бий болох төлөв ажиглагдаж байна. Фунт нь Их 10 гүрний валют дотроо 2-рт орох хүчтэй өсөлт үзүүлсээр байгаа билээ. Тиймээс 1.4585 хүртэл өсөх боломж бий. Гэхдээ тэрээс өмнө 1.4250-1.4350 хооронд байгаа хүчтэй хамгаалах бүсийн сэтлэх хэрэгтэй.Уналт явбал 1.3950 орчимд байгаа хүчтй дэмжих бүсийг шалгаж болох юм гэжээ.