• 8 сар 6, 2021

АНУ-ын цагийн цалин хөлс 0.4% өссөн бол ажилгүйдэл 5.4% болж буурсан байна. Мөн ажлын байрны мэдээ 943к болж таамаглаж байснаас сайн гарсан байна. Ингэснээр ам.доллар чангарах шалтгаан болж алтны ханшийг эхний 20 минутанд 25 ам.доллараар унаган 1777.00 хүрсэн байна.

Changes in specific industries