• 8 сар 9, 2021

Өнгөрсөн баасан гараг АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээ сайн гарсан нь ам.долларыг чангаруулах нөхцөл болсон. Үүний дүнд алтны ханш унаж 1760 орчимд байх дэмжих бүсэд ирж тогтоод байсан ч даваа гарагт дахин хүчтэй уналт үзүүлж 1660-1680 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийг шалгаад 50% эргэж татсан байна. Ингэснээр 1740 орчимд тогтворжих хандлагатай болжээ. Зарим мэдээллээс харахад их хэмжээний SELL захиалга орж ирсэн бололтой байна