• 10 сар 11, 2021

ABN AMRO:

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ 2023 эхээр чангаруулж эхэлн. Английн төв банк болон Канадын төв банк түүнээс өмнө бодлогын хүүгээ нэмж магадгүй. Дараа нь Европын төв банк, Японы төв банк, Австрали, Шведийн төв банкууд бодлогын хүүгээ нэмэх байх. Ганцхан Хятадын төв банк сулруулах бодлоготой байж магадгүй. Тиймээс төв банкуудын алхам алтны ханшийг унагах шалтгаан болж болно.

АНУ-ын 2 жилийн хугацаат бондын өгөөж өсөх нь алтны уналтын шалтгаан болж болно

Мөн дээрх болон бусад олон шалтгааны улмаа ам.долларын эрэлт нэмэгдэж чангарсны улмаас алт унаж оны эцэс гэхэд 1700, 2022 оны эцэс гэхэд 1500 болно гэж бид үзэж байна гэжээ.

ABN AMRO pays multimillion fine in money laundering probe - The Economic  Times