• 11 сар 12, 2021

TD:

Хятадын CHINA SMART MONEY групп алт худалдан авах захиалга өгсөн нь ханшийн өсөлтөд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн. Мөн энэ үеэр АНУ-ын инфляци өсөж гарсан нь алтны өсөлтийг дэмжсэн. Алтны ханш 1830 орчимд байгаа хүчтэй хамгаалах бүсийг сэтлэн гарсны дараа эрэлт нэмэгдсэн.

АНУ-ын бондын өгөөж огцом унах зэрэг нь хөрөнгө оруулагчдыг алт руу түлхэнэ. Мөн техник талаасаа 1860 орчимд буюу түүнээс дээш хаагдах нь шинэчилсэн ёроол үүсгэх боломжтой гэжээ.

TD Bank - Downtown Brooklyn