• 12 сар 30, 2021

UBS:

Бидний тооцоолж байгаагаар АНУ-ын Холбооны нөөцийн банк бусад банкаас илүү хурдтай хөдөлж байна. Тэд 2022 онд илүү идэвхтэй ажиллаж бодлогын хүүгээ чангаруулж эхлэх юм бол бусад валютын эсрэг ам.доллар чангарах нөхцөл болж өгнө. Мөн инфляци буурч эхэлнэ. Вирусын асуудал намжиж 2022 оны эхний хагаст гэхэд дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт явагдаж эхэлнэ. Алтны эрэлт байсаар байх боловч ам.долларын чангарлаас үүдэлтэйгээр төдийлөн өсөлт үзүүлэхгүй байх боломжтой юм гэжээ.

UBS says stocks have 5% to 10% further to run, but watch out for this yield  level