Ковидын дараах нөхцөл байдал зэргийг тооцон үзвэл 2022 оны онцлох арилжаагаар AUDCAD-ийн уналт байж болох магадлал гэж үзлээ. Газрын тосны ханшийн өсөлт канад долларт эерэг нөлөө үзүүлэх бол нөгөө талд Хятад улсад үүсээд байгаа эдийн засгийн асуудал австрали долларт сөрөг нөлөө үзүүлэх юм. Хятад Австралийн гео-политикийн хурцадмал асуудал ч сөрөг нөлөөтэй байх болно. Канадын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх асуудал харьцангуй сайн байх бол Австралийн төв банк харьцангуй аажим хугацаанд бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх төлөвтэй байгаа нь тус хоёр улсын бодлогын хүүгийн зөрүү үүсэх нөхцөл байдал бий болгож байна.

2023 оны эцэс хүртэл зэсийн болон брент маркын газрын тосны эрэлт хүчтэй нэмэгдэх ба нийлүүлэлт сааталтай хэвээр байх нь ханшийг өсгөх хүчин зүйл болох юм. Тиймээс зэс болон брент маркын газрын тосны ханш өсөх магадлал нэмэгдэж байна гэжээ.

Bloomberg (may be gated)  with a brief piece outling some of Goldman Sachs' top ideas for next year, including: