Бид вирус талаар түүний шинэ хувилбар болох омикроны талаар огт санаа зовохгүй байна. (Morgan Stanley: Омикроны оргил үе 10-12 долоо хоног үргэлжилнэ. Дельта хувилбараас 2-3 дахин илүү тархацтай байгаа ч Өмнөд Африкийн жишээнээс харах юм бол оргил үе 5-6 долоо хоног үргэлжилнэ) Үүний дараа эдийн засаг аажим сайжирч тогтворжиж ирснээр хөрөнгийн зах зээлд сэргэлт гарах учиртай. Гэхдээ бид АНУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн 2022 оны таамгийг бууруулсан байгаа. Эдийн засгийн тогтворжилтоос хамаарч 2022 оны эцэс гэхэд S&P500 индекс 2022 оны төгсгөл гэхэд 5100 орчимд гарч ирнэ гэж таамаглаж байна гэжээ.

Өдрийн зураг дээр 4750орчид байх хүчтэй хамгаалах бүсийг хэд хэдэн удаа шалгаад ухарч 100МА цэнхэр дундажийг шалгасан байдалтай байна