Шинэ Зеландын төв банк:

Шинэ Зеландын эдийн засагт хор хөнөөл учруулж буй вирусын эсрэг арга хэмжээ болох хөл хориог тогтоосны улмаас өсгөхөөр төлөвлөж байсан бодлогын хүүг энэ удаа хэвээр үлдээж байна. Шинэ Зеланд нь эдийн засгийн өсөлтөө хэвээр хадгалж чадах уосын нэг юм. Тиймээс мөнгөний бодлогоор дэмжих явдлыг аль болох бууруулах сонирхолтой байна гэжээ.

Бодлогын хүүг нэмэгдүүлээгүй шийдвэр гарах үед шинэ зеланд доллар суларсан боловч Шинэ Зеландын төв банкны тэргүүн Orr үг хэлсний дараа чангарах хандлагатай болжээ.

NZDUSD 5 минутын зураг дээр мэдээний үеийн савалгааг харуулжээ.